JKP Paraćin

JKP ,,PARAĆIN“ Paraćin osnovano je spajanjem Javnog preduzeća ,,Usluga“ i Javnog preduzeća ,,Zelenilo i Pijaca“ 1993.godine. JKP ,,PARAĆIN“ se nalazi u ulici Knjaza Miloša 2B. Broj zaposlenih je 131 i oni su podeljeni u 5 (pet) radnih jedinica.
Najveća radna jedinica je ,,Higijena i čistoća“ koja ima 57 zaposlenih, slede je RJ ,,Radna zajednica“ sa 29 radnika, RJ ,,Zelenilo“ sa 20 radnika, RJ ,,Pijaca“ sa 19 radnika i RJ ,,Groblje“sa 11 zaposlenih.
U poslove koje obavlja JKP ,,PARAĆIN“ spadaju upravljanje komunalnim otpadom kojim je obuhvaćena čitava teritorija opštine Paraćin kako gradsko tako i seosko područje, upravljanje gradskim grobljem, upravljanje javnim parkiralištima, upravljanje zelenom i stočnom pijacom, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, delatnost zoohigijene (hvatanje pasa lutalica) i upravljanje gradskom deponijom.
Tel/Faks: 035/563-636      

Uprava

telefon 035/563-636

Pijaca i parking servis

telefon 035/561-123

 Radna jedinica groblje

Telefon 035/566-333  e meil: rj.groblje@gmail.com

Ostavite odgovor