JKP Paraćin

JKP ,,PARAĆIN“ Paraćin osnovano je spajanjem Javnog preduzeća ,,Usluga“ i Javnog preduzeća ,,Zelenilo i Pijaca“ 1993.godine. JKP ,,PARAĆIN“ se nalazi u ulici Knjaza Miloša 2B. Broj zaposlenih je 131 i oni su podeljeni u 5 (pet) radnih jedinica. Najveća radna jedinica je ,,Higijena i čistoća“ koja ima 57 zaposlenih, slede je RJ ,,Radna zajednica“ sa 29 radnika, RJ ,,Zelenilo“…